kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Trestní právo

V oblasti trestního práva nabízím především:

  • konzultace za účelem prevence rizik vyplývajících z možné trestněprávní odpovědnosti klientů
  • sepsání trestního oznámení
  • komplexní právní servis pro osoby poškozené trestnou činností
  • obhajobu v trestních věcech ve všech stádiích trestního řízení (přípravné řízení, vazba, soudní řízení – hlavní líčení, odvolání, dovolání, vykonávací řízení…), a to jak pro mladistvé, tak i pro dospělé
  • poradenství v oblasti tzv. odklonů od trestního stíhání (podmíněné zastavení trestního řízení, narovnání)
Top