kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Právo obchodních společností

Poskytuji komplexní právní služby týkající se obchodních korporací a hospodářské soutěže.

V oblasti práva obchodních společností nabízím především:

  • založení, změnu či zrušení obchodních korporací a jejich likvidaci
  • pomoc při změnách výše základního kapitálu obchodních společností
  • spolupráci při změnách společenských smluv či stanov obchodních společností
  • kompletní servis při převodu obchodních podílů či cenných papírů
  • zastupování v rámci řízení ve věcech obchodního rejstříku
  • vyřešení právních aspektů správy společností a odpovědnosti členů orgánů společnosti
  • poradenství v oblasti obchodního tajemství
  • právní služby pro družstva a společenství vlastníků jednotek, založení družstva či SVJ, sepsání stanov, vypracování prohlášení vlastníka budovy a smluv o převodu jednotek do osobního vlastnictví, poradenství při jednání členské schůze či shromáždění, převody bytových jednotek
Top