O mně

V letech 2005 – 2010 jsem studoval magisterský obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, který jsem ukončil státními závěrečnými zkouškami a obhajobou diplomové práce v roce 2010 a získal tak titul magistr.

Již během svých studií na vysoké škole jsem působil v několika advokátních kancelářích, na pozici právního praktikanta a posléze advokátního koncipienta, ve kterých jsem měl možnost získat zkušenosti v široké oblasti právních služeb. Po vykonání advokátních zkoušek působím jako samostatný advokát.

Při výkonu advokacie se věnuji generální praxi se zaměřením na právo občanské, obchodní, trestní, právo nemovitostí a právo korporátní. Své klienty rovněž zastupuji před soudy a dalšími orgány státní správy.

Mluvím česky, anglicky a francouzsky.

Můj profesní životopis naleznete zde.

Top