kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Občanské právo

Poskytuji komplexní právní služby při zastupování před soudy v občanskoprávním řízení, ochráním Vaše vlastnická i jiná práva, sepíši Vám veškeré druhy smluv.

V rámci občanského práva poskytuji právní služby především v oblastech:

 •  vypracování a kontroly smluv
 •  právních konzultací
 •  ochrany osobnosti
 •  bytového práva
 •  vztahů k nemovitostem
 •  zajištění a vymáhání pohledávek
 •  náhrady škody
 •  odpovědnosti za škodu
 •  dědictví
 •  majetkových vztahů mezi manželi
 •  konzultace předmanželských smluv
 •  rozvodů manželství a péče o děti
 • ochrany spotřebitele
Top