kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Nemovitosti

Zajistím komplexní právní servis týkající se nemovitostí dle požadavků klienta.

V oblasti nemovitostí nabízím především:

 • zajištění komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitostem – sepsání či právní posouzení smluv (kupní, o převodu družstevního bytu, směnná, darovací, nájemní, aj.)
 • ověřování pravosti podpisů
 • advokátní úschovu kupní ceny
 • právní pomoc při převodech, zřizování zástav či nájmů nemovitostí
 • zastoupení při komunikaci s realitními kancelářemi
 • právní servis při zrušení a likvidaci bytového družstva
 • právní servis při rozdělení a vypořádání spoluvlastnictví
 • poradenství pro společenství vlastníků jednotek
 • poradenství při řešení sousedských sporů
 • právní pomoc při vyklizení bytů a nebytových prostor
 • zastupování v řízení před katastrálním úřadem
Top