kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Pracovní právo

Zajistím Vám kvalifikované poradenství i zastupování – ať už se nacházíte v postavení zaměstnance či zaměstnavatele – půjde-li o otázky vzniku, změn nebo zániku pracovního poměru, včetně řešení pracovněprávních sporů.

Pro zaměstnance v oblasti pracovního práva nabízím:

 • zastoupení v pracovněprávních sporech
 • sepsání a analýzu pracovněprávních dokumentů při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců)
 • právní pomoc v situacích jako je:
  • náhrada škody z pracovněprávních vztahů odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání
  • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
  • ukončení pracovního poměru

Pro zaměstnavatele v oblasti pracovního práva nabízím:

 • právní zastoupení v pracovněprávních sporech
 • kompletní zajištění toho, aby Vaše společnost postupovala v souladu s pracovněprávními předpisy
 • přípravu smlouvy na míru dle Vašich potřeb a požadavků
 •  sepsání a analýzu pracovněprávních dokumentů při vzniku, změně nebo zániku pracovněprávních vztahů (pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců)
 • vytvoření individuální i vzorové pracovní smlouvy
 • sepsání a analýzu vnitřních předpisů (mj. pracovní podmínky, odměňování)
 • řešení vztahů mezi zaměstnavateli a kontrolními orgány
 • právní pomoc v situacích jako jsou:
  • náhrady škody z pracovněprávních vztahů
  • odškodňování pracovních úrazů či nemocí z povolání
  • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
Top