Vymáhání pohledávek

V oblasti správy pohledávek nabízím především:

  • sepsání a odeslání předžalobních upomínek dlužníkům
  • uzavírání dohod o uznání dluhu a narovnání
  • zahájení soudního vymáhání pohledávek včetně zahájení exekučního řízení
  • zastupování před soudy všech stupňů
  • zahájení insolvenčních řízení
  • smlouvy o postoupení pohledávek
Top