OBČANSKÉ PRÁVO

Poskytuji komplexní právní služby při zastupování před soudy v občanskoprávním řízení, ochráním Vaše vlastnická i jiná práva, sepíši Vám veškeré druhy smluv.

V rámci občanského práva poskytuji právní služby především v oblastech:

 •  vypracování a kontroly smluv
 •  právních konzultací
 •  ochrany osobnosti
 •  bytového práva
 •  vztahů k nemovitostem
 •  zajištění a vymáhání pohledávek
 •  náhrady škody
 •  odpovědnosti za škodu
 •  dědictví
 •  majetkových vztahů mezi manželi
 •  konzultace předmanželských smluv
 •  rozvodů manželství a péče o děti
 • ochrany spotřebitele
Top