Správní právo

Zajišťuji právní služby ve správních řízeních před orgány veřejné správy, jakož i ve správním soudnictví.

V oblasti správního práva nabízím především:

  • zastupování ve správních řízeních před orgány veřejné správy (státní správy i samosprávy)
  • zastupování ve správním soudnictví
  • přípravu a podání správní žaloby
  • přípravu a podání kasační stížnosti
  • zastoupení v řízení před katastrálními úřady (zejména ve vkladových řízeních)
  • služby spojené s ochranou osobních údajů
  • pomoc v problematice přestupků a jiných správních deliktů (podání oznámení o přestupku či jiném správním deliktu, zastupování obviněného ze spáchání přestupku či jiného správního deliktu, zastupování poškozeného v přestupkovém řízení)
Top