Rodinné právo

Postarám se o veškeré záležitosti související s rozvodem manželství i vypořádání společného jmění manželů. Řeším otázky související s úpravou výchovy a výživy nezletilých dětí včetně záležitostí popření či určení otcovství.

V oblasti rodinného práva nabízím především:

  • zastupování při rozvodu či vypořádání společného jmění manželů
  • přípravu dohod o majetkovém vypořádání manželů
  • zastupování u soudních řízení ve věcech výchovy, výživy a péče o nezletilé  – včetně přípravy návrhů na úpravu výživného, na úpravu styku s dětmi, o úpravě poměrů, žaloby o určení či popření otcovství atd.
  • zastupování při soudním řízení o vyživovacích povinnostech
  • zastupování v řízení o úhradu nákladů spojených s těhotenstvím neprovdané matky a v řízení o výživné svobodné matky
Top