kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Vstupuje v účinnost nový občanský zákoník

Počínaje 1. lednem 2014 nabývá účinnosti zákon 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Jeho hlavním cílem  je sjednocení všech úprav občanskoprávních vztahů do jediného právního předpisu. Minulostí se tak stává například obchodní zákoník (513/1991 Sb.). Předchozí mnohokrát novelizovaná verze občanského zákoníku (zákon 40/1964 Sb.), účinná až do konce roku 2013, vstoupila v platnost v roce 1964.

Nový občanský zákoník je tematicky rozdělen do pěti částí:

  • obecná část, obsahující vymezení pojmů, s nimiž text občanského zákoníku pracuje;
  • rodinné právo, zahrnuje předchozí zákon o rodině;
  • absolutní majetková práva, v sobě skrývá definici vlastnictví, práva k cizím věcem a problematiku dědění;
  • relativní majetková práva zahrnující různé druhy smluv, stejně tak jako závazky z deliktního jednání (tedy i odpovědnost za škodu);
  • ustanovení společná, přechodná a závěrečná  zabývající se především legislativně technickou problematikou, mimo jiné tím, které dosavadní zákony budou novým zákonem zrušeny.

Konrétní rozpis změn a informací uvidíte zde.

Plné znění zákonů naleznete zde.

Jedná se o poměrně obsáhlý zákon, proto se neváhejte ozvat, pokud byste v něm tápali.

 

Top