kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Prodloužení lhůty na projednání přestupku

Jezdíte rychle? A víte o tom, že orgány, které o Vašem přestupku rozhodují, budou mít teď víc času na vydání rozhodnutí?

Od 1. 10. 2015 totiž začne platit novela zákona o přestupcích, která přinese pro mnohé řidiče překvapení v podobě prodloužení lhůty, během které mohou být za spáchaný přestupek potrestáni.

Podle starého znění zákona o přestupcích (č. 200/1990 Sb.) nebylo možné přestupek projednat, uplynul-li od jeho spáchání jeden rok. V této lhůtě tak muselo být pravomocně rozhodnuto, jinak odpovědnost za něj zanikla. Někteří řidiči tím pádem spoléhali na to, že se různými obstrukcemi řízení prodlouží, přestupek se v uvedené lhůtě nestihne vyřešit a odejdou bez trestu (například se nechávali zastupovat cizinci, kterým nebylo možné doručovat předvolání, nebo se vymlouvali na nemoc).

I z tohoto důvodu dal zákonodárce úřadům projednávajícím přestupek více času na jeho dořešení. Úřad má na zahájení řízení o přestupku lhůtu jednoho roku. Ve chvíli kdy řízení zahájí, pak začne běžet další jednoletá lhůta na vydání rozhodnutí o potrestání viníka. V případě kdy se viník proti rozhodnutí odvolá, pak může běžet ještě další rok na projednání odvolání. Orgán, a to i odvolací, tak bude mít více času přestupek prověřit a případně pachatele potrestat.

Proces, kterému se řidič mohl víceméně vyhýbat po dobu jednoho roku, se tak několikanásobně prodloužil. Potrestání pachatele přestupku by mohlo trvat až 3 roky, ale sami zákonodárci určili, že lhůtu není možné prodlužovat do nekonečna, a stanovili, že přestupek nelze projednat, uplynuly-li od jeho spáchání dva roky.

V konkrétním případě bude samozřejmě záležet na aktivitě úřadů, zda tuto dvouletou lhůtu využijí. Pro řidiče bude po tuto dobu případné zdržování náročnější, ale po uplynutí dvou let bude i podle nové úpravy možné přestupek tzv. promlčet.

Top