kong skull island 123movies.mapouter{position:relative;text-align:right;height:500px;width:600px;}how to embed a google map.gmap_canvas {overflow:hidden;background:none!important;height:500px;width:600px;}

Author: kehy

VÝHODY SPOLUPRÁCE

Svým klientům se snažím vycházet maximálně vstříc a být jim k dispozici, když mě potřebují. Rozumím složitosti paragrafů a právních kliček, ale stále jsem člověk. Situaci i řešení se snažím klientovi vždy srozumitelně vysvětlit, nabídnout mu několik alternativ a jasně popsat jejich výhody a nevýhody tak, aby si sám mohl vybrat, co je pro něj nejlepší. Nečekám na to, s čím klient přij...
více

NEMOVITOSTI

Zajistím komplexní právní servis týkající se nemovitostí dle požadavků klienta. V oblasti nemovitostí nabízím především: zajištění komplexních právních služeb v oblasti převodu vlastnických práv k nemovitostem – sepsání či právní posouzení smluv (kupní, o převodu družstevního bytu, směnná, darovací, nájemní, aj.) ověřování pravosti podpisů advokátní úschovu kupní ceny právní pomoc...
více

OBČANSKÉ PRÁVO

Poskytuji komplexní právní služby při zastupování před soudy v občanskoprávním řízení, ochráním Vaše vlastnická i jiná práva, sepíši Vám veškeré druhy smluv. V rámci občanského práva poskytuji právní služby především v oblastech:  vypracování a kontroly smluv  právních konzultací  ochrany osobnosti  bytového práva  vztahů k nemovitostem  zajištění a vymáhání pohledávek  náhr...
více

KORPORÁTNÍ PRÁVO

Poskytuji komplexní právní služby týkající se obchodních korporací a hospodářské soutěže. V oblasti práva obchodních společností nabízím především: založení, změnu či zrušení obchodních korporací a jejich likvidaci pomoc při změnách výše základního kapitálu obchodních společností spolupráci při změnách společenských smluv či stanov obchodních společností kompletní servis při p...
více
Top